top of page

رسانه‌ها و نقش آن‌ها در دنیای امروز از زبان ریچارد زوسمن، روزنامه‌نگار کانادایی


حضور ریچارد زوسمن برای ما فرصتی ارزشمند بود. چرا که از یک‌سو، شرکت‌کنندگان ما را با ساختار سیاست و تصمیم‌گیری در بی‌سی آشنا ساخت و از سوی دیگر، فرصتی بود برای ریچارد زوسمن به‌عنوان خبرنگاری معتبر که با جامعهٔ ما و جوانان مهاجر و متخصص فارسی‌زبان بیشتر آشنا شود. ما امیدواریم که تک‌تاک بهانه‌ای باشد برای آشنایی متخصصان ایرانی با یکدیگر و آشنایی غیرایرانیان و ایرانیان با استعدادها و ظرفیت‌های یکدیگر.”

گزارشی از نشست مجازی تک‌تاک با حضور ریچارد زوسمن، خبرنگار پارلمانی شبکهٔ تلویزیونی گلوبال در ویکتوریا

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page